niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Już od poniedziałku 18 maja, Powiatowy Urząd Pracy wznawia nabory wniosków na formy wsparcia osób bezrobotnych w różnych grupach wiekowych.  Grupę docelową w projekcie realizowanym pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koneckim” stanowią osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Końskich, w tym również osoby niepełnosprawne. Zainteresowani  mogą składać wnioski o wsparcie w postaci: staży, szkoleń, prac interwencyjnych oraz bonów zasiedleniowych i szkoleniowych.

Dla osób w kolejnym przedziale wiekowym będzie realizowane wsparcie w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim”. W tym przypadku wnioski mogą obejmować pomoc w zakresie organizacji staży, szkoleń, prac interwencyjnych i dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Jak informuje Jacek Werens, dyrektor PUP w Końskich, nabór będzie prowadzony od dnia 18.05.2020 r. do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację wymienionych wyżej form wsparcia. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej PUP w Końskich.

Dokładne informacje o aktualnie realizowanych projektach (nabory od 18 maja 2020) pod adresami:

https://konskie.praca.gov.pl/documents/2013920/11153527/Og%C5%82oszenie%20o%20naborze%20wniosk%C3%B3w%20na%20poszczeg%C3%B3lne%20formy%20aktywizacji%20zawodowej%20w%20ramach%20RPO%20VI-opublikowane%2015.05.2020r./bb637868-0c99-46c9-81e3-41cef2e0a7fe?t=1589538594066

https://konskie.praca.gov.pl/documents/2013920/11153736/Og%C5%82oszenie%20o%20naborze%20wniosk%C3%B3w%20na%20poszczeg%C3%B3lne%20formy%20aktywizacji%20zawodowej%20w%20ramach%20POWER%20VI-opublikowane%2015.05.2020r./43db7b9c-87c8-4825-88c3-8cc08715bb27?t=1589538303298

https://konskie.praca.gov.pl/documents/2013920/11153529/Og%C5%82oszenie%20o%20naborze%20wniosk%C3%B3w%20na%20poszczeg%C3%B3lne%20formy%20aktywizacji%20zawodowej%20w%20ramach%20Funduszu%20Pracy/6e492b7c-304d-4af8-b882-baad8a70baea?t=1589538133315