niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Przedłużający się stan zastoju gospodarczego związany z epidemią koronawirusa odbił się negatywnie na kondycji wielu firm. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla małych przedsiębiorstw usługowych i tych sektorów, których działalność wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientami. Wprowadzone wymogi i obostrzenia sanitarne związane z epidemią, zwłaszcza w niektórych branżach zredukowały dochody niemal do zera. W tej sytuacji niezwykle ważna jest rządowa forma wsparcia w postaci tarczy antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich od początku uruchomienia tych mechanizmów pomocowych aktywnie uczestniczy i koordynuje działania w tym zakresie na terenie naszego powiatu. Pomoc adresowana do przedsiębiorców realizowana jest w czterech formach. Największym zainteresowaniem cieszy się pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – wpłynęło już 2950 wniosków. Do tej pory pomoc wypłacono 2130 podmiotom na kwotę prawie 11 milionów złotych. Nabór do tej formy wsparcia jest prowadzony w sposób ciągły.

Obecnie jest prowadzony nabór wniosków, w ramach II etapu tarczy antykryzysowej. Od 11 maja mogą ubiegać się o wsparcie najmniejsze podmioty gospodarcze, a od 18 maja przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Pomoc będzie obejmowała, tak jak poprzednio, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności oraz części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenia społeczne. W I etapie z takiej formy pomocy skorzystało 256 samozatrudnionych, którym wypłacono na ten cel kwotę około 300 tysięcy złotych.

Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w I naborze skorzystało 157 małych i średnich firm na kwotę około 700 tysięcy złotych, oraz 1 podmiot z sektora organizacji pozarządowych na kwotę około 3 tysięcy złotych.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników PUP oraz pracy w systemie dwuzmianowym i w soboty znacząco usprawniono i przyspieszono proces rozpatrywania wniosków i wypłaty środków pomocowych dla naszych przedsiębiorców. Od dnia 5 maja działa też w urzędzie punkt obsługi bezpośredniej, przez okienko podawcze od ulicy Ceramicznej. Osoby bezrobotne mogą się tam zarejestrować po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Natomiast pracodawcy, również po umówieniu się przez telefon, mogą podpisać umowy i załatwić inne niezbędne formalności.

Z tej formy kontaktu bezpośrednio w siedzibie urzędu, można skorzystać dzięki pracy w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 7.00 do 19.30.

Wnioski można też przesłać drogą korespondencyjną lub elektronicznie. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania - jak informuje dyrektor Jacek Werens.