niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W tym roku obchodziliśmy święto Konstytucji 3 Maja w sposób wyjątkowy. Reprezentujący władze Powiatu Koneckiego – starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członek zarządu Jarosław Staciwa i radny Robert Plech uczestniczyli w uroczystościach przygotowanych przed Urzędem Miasta i Gminy w Końskich. Krótkie okolicznościowe przemówienie wygłosili wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk i burmistrz Krzysztof Obratański. Kulminacyjnym punktem uroczystości było podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w tym roku zabrakło oprawy artystycznej, a klimat towarzyszący uchwaleniu konstytucji 3 Maja stworzyła scenografia w postaci reprodukcji naturalnej wielkości obrazu mistrza Jana Matejki. Jedną z kluczowych postaci kompozycji, jest Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu Wielkiego, który pochodził z Końskich.

Następnie przedstawiciele władz powiatu w asyście miejscowych struktur PiS, udali się pod Pomnik Wdzięczności przy ulicy J. Piłsudskiego, by złożyć wiązanki kwiatów. Jest to dla mieszkańców Konecczyzny miejsce szczególne, związane z pamięcią o bohaterach walczących o odzyskanie niepodległości i utrzymanie wolności naszej Ojczyzny. Warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym ulica przy, której znajduje się pomnik nosiła nazwę 3 Maja.

Ostatnim punktem tegorocznych obchodów Konstytucji 3 Maja była uroczysta Msza Św. w kolegiacie pw. Świętego Mikołaja w Końskich. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dziekan Andrzej Zapart, przypominając bohaterów, którzy walcząc pod narodowym sztandarem oddali życie za Ojczyznę. Nie zabrakło też licznych odniesień do obecnej, niezwykle trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią. Ks. dziekan wskazał jednocześnie na wielkie znaczenie wiary i siłę modlitwy w tych trudnych czasach.

Miejmy nadzieję, że przyszłoroczne obchody tego święta odbędą z pełną oprawą artystyczną, licznym udziałem mieszkańców i w radosnej atmosferze zwycięstwa nad epidemią.

Opracował: Adam Kubka