niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach opublikował ostateczną listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z Listy dowiadujemy się że Premier Mateusz Morawiecki popisał zgodę dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi Powiatowej Nr 0456T Końskie – Niebo – Piekło – Sielpia Wielka w km 2+900- 3+890 na długości 990 mb (odc. I) w km 3+890-4 880 na dł. 990mb (odc. II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dł. 820 mb (odc. III). Łączna długość wyremontowanych odcinków to 2 800 mb. Zadanie przebudowy drogi ma zakończyć się do czerwca 2020 r. Koszt całej inwestycji będzie wynosił: 1 481 892,00 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych sięgnie 80% wartości realizowanego zadania.

Opracował: Adam Kubka