niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To już kolejny odcinek powiatowej drogi, którego realizacja dobiegła w ostatnich dniach listopada br. do końca. Tym razem inwestycja drogowa realizowana była w miejscowości Czermno, w ciągu drogi powiatowej 0395 T relacji Ruda Pilczycka- Adelinów – Czarna Smuga – Czermno. Nowa nawierzchnia mineralno – bitumiczna wraz z poboczami wykonana została na długości 990 mb.

Inwestycje wykonano przy współpracy Powiatu Koneckiego i Gminy Fałków, gdzie całkowity koszt zrealizowanych robót wyniósł 296 067 tysięcy złotych. Wymienione wyżej samorządy po równo partycypowały w kosztach realizacji zadania, inwestując po 50 %.

Opracował: Paweł Kubiak