niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Obchody 78 rocznicy męczeńskiej śmierci Patrona Powiatu Koneckiego rozpoczęto o godzinie 9:00 przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Końskich. Starosta konecki - Grzegorz Piec, wicestarosta - Wiesław Skowron, członek zarządu - Dariusz Banasik oraz reprezentujący Radę Powiatu – radny - Robert Plech w asyście przedstawicieli Starostwa złożyli wiązankę i zapalili znicze pod pomnikiem Błogosławionego ks. Kazimierza Sykulskiego.

Główną częścią uroczystości była podniosła liturgia w kolegiacie koneckiej, którą poprowadził ks. Dziekan Andrzej Zapart. W homilii została przypomniana postać patrona powiatu, jego patriotyczna postawa i działalność na rzecz koneckiej społeczności w trudnych okresach, tuż po odzyskaniu niepodległości i pierwszym okupacji niemieckiej. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich na czele ze starostą, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, młodzież szkół ponadpodstawowych i mieszkańcy powiatu. Uroczystość uświetnił chór parafialny.

Jak powiedział w wygłoszonej homilii ks. Dziekan: „To właśnie 78 lat temu, 11 grudnia 1941 roku dokładnie o godzinie 15:18 Błogosławiony Ks. Kazimierz Sykulski złożył życie na ołtarzu Ojczyzny”.

Opracował: Adam Kubka