niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To pierwsze słowa, które wypowiada do nas nauczycielka fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich – Alicja Sobaś. Pani Alicja pod swoją opieką ma obecnie dwie klasy o profilu matematyczno – fizycznym, razem to 80 uczniów. Dodatkowo jest również opiekunem Koła Naukowego Wydruku 3D, które skupia uczniów zainteresowanych tą dziedziną wiedzy i technologią. Pierwsza drukarka tego typu trafiła do szkoły 3 lata temu, kiedy II Liceum w Końskich odwiedziła Pani prezydentowa – Agata Kornhauser – Duda, w związku z Fundacją Św. Mikołaja.

Jak relacjonuje nam Pani Alicja, to właśnie wtedy zaczęła się, zarówno jej, jak i chętnej do tego typu współpracy grupy uczniów, przygoda. Postęp szeroko rozumianej robotyki jest niezwykle dynamiczny, a obecnie w szkole znajdują się 2 drukarki tego typu zakupione z projektu, gdzie również, co trzeba podkreślić zasadniczo szkołę wsparła firma „Henkel” ze Stąporkowa. Ta interdyscyplinarna dziedzina wiedzy skupia wokół siebie przede wszystkim „umysły ścisłe”, a więc uczniów, których wiedza całkowicie wykracza poza program nauki i ściśle wiąże ze sobą, a nawet można powiedzieć, że „uzależnia” od siebie, takie nauki jak: matematyka, informatyka, czy fizyka. Oczywiście, nie pomijając bardzo dobrej znajomość języka, co w tym obszarze naukowym jest zupełną podstawą.

„Jak na razie jest niewiele osób z tego typu zamiłowaniami, ale bardzo cieszy fakt, że mamy takie osoby. To zupełnie wyjątkowa i wspaniała grupa uczniów, o przepraszam, pasjonatów, bo przecież bez takiej pasji żadne Koło nie ma szans na zaistnienie. Współpraca z tymi uczniami jest świetna, jestem wręcz dumna, że spotkałam taką grupę. Chcę podkreślić, że w naszym województwie nie ma zbyt wielu tego typu Kół, co dodatkowo nas nobilituje. Sytuacja zmienia się jeśli chodzi o uczelnie wyższe, gdzie tego typu nauka, cieszy się wręcz ogromnym zainteresowaniem, oferując równie ogromny potencjał rozwojowy. Jednak, aby dostać się do takiego Koła, chętni muszą już wykazywać się pewnymi umiejętnościami” – podkreśla Alicja Sobaś – prowadząca Koło Naukowe Wydruku 3 D w II LO w Końskich.

Niezwykle rozwojowa dziedzina wiedzy dziś pociąga za sobą bardzo duże nakłady finansowe, na które szkoły, na poziomie ponadpodstawowym najzwyczajniej nie stać i gdyby nie wsparcie zewnętrzne, często niewiele udało by się zrobić. Dlatego ogromne podziękowania kierowane są do firm z terenu Powiatu Koneckiego, które w bardzo istotny sposób wspierają zainteresowania uczniów. Przygodę z robotyką powinno zaczynać się już na poziomie szkoły podstawowej, tu trzeba zdecydowanie zwiększyć możliwości uczniów, jeśli chodzi o nabywanie umiejętności matematyczno – technicznych, co podkreślają podczas rozmowy uczniowie. Niektórzy z uczestników Koła Naukowego Wydruku 3D w II LO w Końskich powoli będą kończyć swoją przygodę w tej dziedzinie nauki na poziomie szkoły ponadpodstawowej, ale już znaleźli się kolejni pasjonaci z młodszych klas, którzy obecnie pracują nad projektem pojazdu gąsienicowego. „Wiąże z tą dziedziną przyszłość i na pewno chcę dalej się uczyć. Moim wyborem prawdopodobnie będzie któraś z renomowanych politechnik” – zaznacza uczeń klasy 3 A – Adam Boczek. Wśród uczestników Koła, z którymi mogliśmy rozmawiać znaleźli się: wspomniany Adam Boczek, Patryk Węgierek, Maciej Obara, Miłosz Bociek, Antoni Skiba z klasy 3 A, Olaf Dziuba, Olaf Zatorski i Kacper Kubała z klasy 1 AD oraz Bartek Zieliński z klasy 2 A. Podczas naszej rozmowy dowiadujemy się również, że każda przerwa, każdy czas wolny uczniowie Koła wykorzystują na pogłębianie swojej wiedzy, w tym obszarze. To niezliczona liczba godzin i zaangażowania w dociekaniu skomplikowanych zagadek naukowych oraz odkrywaniu ogromnych możliwości, które daje nam ta dziedzina nauki. Jesteśmy przekonani, że Ci ambitni i bardzo utalentowani młodzi ludzie mają przed sobą ogromny potencjał rozwoju naukowego. Dziękując za możliwość rozmowy życzymy, wszystkim uczestnikom Koła, aby mimo wielu wyrzeczeń, ich pasja mogła dalej się rozwijać i być inspiracją dla ich następców.

Opracował: Paweł Kubiak