niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę 7 grudnia w Baryczy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Końskich. Gościny użyczył Jan Słuszniak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów. Po powitaniu przybyłych przez prezesa koła Andrzeja Kosmę, zostały wręczone dyplomy uznania za pracę na rzecz środowiska kombatantów dla Witolda Fitasa oraz Dariusza Kosmy. Podziękowania za zaangażowanie w działaniu, osobiście dokonała prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach – Alina Szwach.

Następnie kapelan środowisk kombatanckich ks. Jacek Wieczorek, stosownym fragmentem ewangelii oraz modlitwą, wprowadził wszystkich w duchową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Chwilą ciszy wspomniano tych żołnierzy AK, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę. Serdeczne życzenia całemu kombatanckiemu środowisku złożyli Starosta Konecki Grzegorz Piec oraz Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański. Po połamaniu się opłatkiem, zebrani z wielkim aplauzem przyjęli koncert autorskich kolęd Zespołu Ludowego „Korniczanka”. Warto też odnotować dość liczny udział w spotkaniu środowiska AK ze Skarżyska oraz Państwa Kowalskich – rodziców znanego trębacza Kuby.

Opracował: Marian Wikiera