niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 29 listopada w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z inicjatywy Zarządu Rejonowego PCK odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia działalności tej organizacji w naszym kraju. Uczniowie przygotowali część artystyczną przypominającą ważne momenty z historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Do tych dat odniósł się również Marek Werens - Prezes Zarządu Rejonowego PCK przypominając, jak ta organizacja powstawała na naszym terenie, i jak funkcjonuje współcześnie.

W powiecie koneckim działa 10 klubów Honorowych Dawców Krwi, które zrzeszają 150 członków stałych i 900 wolontariuszy. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz „Zasłużony Dawca Krwi” trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia.

Obecny na uroczystości Starosta Konecki Grzegorz Piec złożył życzenia wszystkim zaangażowanym w działalność PCK doceniając ich poświęcenie.

Opracował: Adam Kubka