niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 25 października w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach obchodzono Dzień Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Na uroczystość przybyli: pełniąca do tej pory funkcję Wojewody Świętokrzyskiego - poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek oraz obejmujący to wydarzenie honorowym patronatem: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Starosta Konecki Grzegorz Piec, któremu towarzyszył członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa. Znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i zadania stojące przed administracją wojskową przedstawił płk. Jarosław Molisak - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Święto to było okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie wojskowe oraz medali i odznaczeń. Miło nam zakomunikować, że w uznaniu za pracę i zaangażowanie Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” został odznaczony Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Końskich – Robert Nagórny.

Całość uroczystości uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu solistów wspomnianej wyżej szkoły, na który złożyły się utwory Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.

Opracował: Adam Kubka