niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej zostało ustanowione w 2012 r. by upamiętnić dzień podpisania tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 r., która powołała pierwsze organy wojskowej administracji w wolnej Polsce - okręgowe i powiatowe komendy uzupełnień. Dziś tę ważną rolę dla bezpieczeństwa i sprawnego zabezpieczenia kadr dla sił zbrojnych pełnią Wojewódzkie Sztaby Wojskowe współdziałając z Wojskowymi Komendami Uzupełnień – w tym również na szczeblu powiatowym.

W uznaniu zasług i bardzo dobrą dotychczasową współpracę z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym została uhonorowana Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek. Prawidłowe działanie na tym polu jest możliwe jedynie, dzięki dobrej współpracy administracji wojskowej z wojewódzkimi i powiatowymi jednostkami samorządowymi. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Jarosław Molisak wręczył również pamiątkowe grawertony, kierując specjalne podziękowania dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca. Dotychczasowa współpraca stanowi znaczącą podstawę do realizacji nowych pomysłów i działań na terenie naszego powiatu wspólnie z WSW w Kielcach w przyszłości.

Opracował: Adam Kubka