niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 11 października 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Medale prezydenckie nagrodzonym wręczała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, a nagrody i Medale Komisji Edukacji Narodowej – Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Wśród nagrodzonych Medalem KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania znalazł się Krzysztof Stachera - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich. Gratulujemy.

Opracował: Adam Kubka