niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

14 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie poświęcone trudnej sytuacji, wynikłej zarówno ze składowania materiałów niebezpiecznych, na których zbieranie cofnięto zezwolenie, co ma miejsce na terenie gminy Stąporków oraz magazynowania odpadów, przeznaczonych do przetwarzania na paliwo alternatywne, co ma miejsce w gminie Fałków, gdzie w ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych pożarów.

W spotkaniu udział wzięli: Grzegorz Piec – Starosta Konecki, Wiesław Skowron - Wicestarosta Konecki, Jarosława Staciwa – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego, Dorota Łukomska – Burmistrz MiG Stąporkowa, której towarzyszyli: Agnieszka Niebudek – skarbnik, Łukasz Kłys – sekretarz oraz Beata Siadul – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Henryk Konieczny – wójt Fałkowa, któremu towarzyszył wicewójt - Krzysztof Bajor. Na spotkaniu nie zabrakło Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Witolda Bruzdy oraz Filipa Jędrzejkiewicza. Ze strony służb mundurowych w spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Dębowski – zastępca komendanta KPP w Końskich, Jarosław Smołuch – komendant Komisariatu w Radoszycach oraz Ryszard Stańczak – zastępca komendanta KP PSP w Końskich. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Końskich reprezentowała Główny Specjalista – Lucyna Ziętek, natomiast Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa w Końskich reprezentowali: Główny Specjalista – Robert Nagórny i Wojciech Kołodziej – inspektor. Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną reprezentowała – dyrektor placówki – Anna Wojtasińska. Jak podkreślały osoby biorące udział w spotkaniu problem jest bardzo poważny, a jego rozwiązanie jest niezwykle problematyczne i ogromnie kosztowne.

Opracował: Paweł Kubiak