niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

11 października 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:30 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2019 roku,

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026,

c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok.

4. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Powiatu.