niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, to akcja która skierowana jest do wszystkich. Poświęcając niewiele własnego czasu, można przypomnieć bądź zapoznać się z praktycznymi ćwiczeniami, ratującymi ludzkie życie. Dokonując resuscytacji krążeniowo – oddechowej na przygotowanych fantomach każdy z nas ma możliwości nabycia bezcennej wiedzy, która może okazać się wystarczająca, do udzielenia drugiemu człowiekowi niezbędnej pomocy pamiętając jednocześnie, że jej beneficjentem może okazać się każdy z nas.

W Powiecie Koneckim patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Konecki – Grzegorz Piec. Na spotkaniu obecny był Członek Zarządu Powiatu Koneckiego – Jarosław Staciwa, który witał grupy przybyłych pracowników urzędu, dziękując jednocześnie za możliwość uczestniczenia w tej akcji. Akcja w naszym powiecie potrwa od 16 października do 30 listopada 2019 roku, a jej głównym inicjatorem jest ratownik medyczny – Marcin Pytlos.

„Pamiętajcie żeby się nie bać, bo najważniejsze są te 4 minuty, to naprawdę nic trudnego. Najmłodszy uczestnik moich szkoleń miał zaledwie niecałe 3 lata” – podkreślał ratownik medyczny - Marcin Pytlos. Organizatorzy odwiedzą szkoły, przedszkola, urzędy i jednostki samorządowe, pokazując zasady udzielania pierwszej pomocy i zachęcając do przełamywania ludzkich oporów w pokonywaniu barier związanych z niewystarczającą wiedzą, czy umiejętnościami. Pamiętajmy, jeśli sytuacja tego absolutnie wymaga, podjęcie resuscytacji przyczynia się, jak pokazują statystyki do 2 lub nawet 3 krotnego wzrost przeżywalności.

Opracował: Paweł Kubiak