niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 26 września Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 odbyło się spotkanie podsumowujące efekty działań w ramach projektu „EKO Patrol 2”, w którym uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP w Kielcach – Lucyna Brelska, Dyrektor ZSP nr 2 Jan Rybiński, Główny Specjalista Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Lucyna Ziętek oraz koordynator projektu Paweł Adamczyk i Wiceprezes Mazowiecko - Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Zbigniew Fijewski. Spotkanie poprowadziła Komendant Koneckiego OHP – Monika Jedynak.

Od kwietnia tego roku uczestnicy 13-5 Hufca Pracy w Końskich brali udział we wspomnianym na wstępie projekcie. Na podstawie dokumentacji fotograficznej omówiono poszczególne zrealizowane wcześniej zadania. Ostatnim etapem było wykonanie i rozmieszczenie w terenie gniazd i platform lęgowych dla orlika krzykliwego i orła białego. W działaniach tych niezwykle pomocne okazały się wskazówki doświadczonego przyrodnika i ekologa Zbigniewa Fijewskiego. Po wcześniejszych obserwacjach i rozpoznaniu wytypowano drzewa najlepiej nadające się do tego celu. Montaż odbył się przy wsparciu specjalistycznych ekip i odpowiedniego sprzętu.

Spotkanie zakończyły rozmowy, wspomnienia uczestników projektu i planowanie kolejnych działań na rzecz ochrony środowiska. „Mamy nadzieję ,że wykonane przez nas budki, gniazda i platformy lęgowe będą owocnie służyć ssakom i ptakom z naszego projektu” - zgodnie stwierdzili młodzi ekolodzy zafascynowani środowiskiem naturalnym okolic Końskich.

Opracował: Adam Kubka