niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To było wyjątkowe spotkanie, ale i nie ma się czemu dziwić bo postać, o której wspominano była niezwykłym świadectwem umiłowania Boga i drugiego człowieka. Ksiądz, ale i przede wszystkim misjonarz, Marceli Prawica przez blisko 45 lat żył na misjach wśród biednych ludzi, ofiarując im wszystko co miał od Siebie. 24 września br. Fundacja Misja i Pamięć Księdza Marcelego Prawicy zorganizowała spotkanie pt. „Moc w słabości się doskonali”, gdzie wspominano życie i ofiarę ks. Marcelego. O godzinie 17 na nekropoli koneckiej, przy grobie księży, odmówiono wspólną modlitwę za spokój duszy księdza, po czym w kolegiacie św. Mikołaja została odprawiona uroczysta liturgia pod przewodnictwem ks. bp Henryka Tomasika oraz ks. bp pomocniczego Piotra Turzyńskiego.

„Jego życie i posługę misyjną można porównać do wyjątkowych kamieni, z których Chrystus buduje swoją świątynię. A On niczym wybrany diament poszedł za Jego głosem, tam gdzie ludzie biedni potrzebują dobrego serca” – słyszeliśmy w uroczystej homilii.

Po zakończonej mszy św. jej uczestnicy udali się na plac plebanii, gdzie dokonano uroczystego poświęcenia nowo wyremontowanej sali Oazowej, której nadano imię ks. Marcelego Prawicy.

Ostatni punkt spotkania zachęcał do odwiedzenia wystawy w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, gdzie można było zobaczyć wyjątkowe fotografie i pamiątki związane z ks. Marcelim. Wśród eksponatów, znalazło się niezwykle wymowne i emocjonalne zdjęcie szpitalnego łóżka, na którym leży samotna sutanna noszona przez ks. Marcelego.

„To był wspaniały człowiek i misjonarz, który posiadał ogromny i autentyczny talent przyciągania do siebie ludzi i choć nie ma Go już wśród nas pozostanie w naszych sercach” – wspominał ks. Marcelego dr Lech Lipiec, który miał zaszczyt rozmawiać z księdzem podczas jego odwiedzin w Końskich, co było również niepowtarzalną okazją do zrobienia Mu wspaniałych fotografii, których część mogliśmy podziwiać podczas wtorkowej wystawy.

„Zamierzeniem dzisiejszego wydarzenia jest przypomnienie Tego wspaniałego kapłana związanego z naszym miastem, ale przede wszystkim troska o to, żeby dzieło ks. Marcelego wciąż do nas przemawiało” – zaznaczał Jan Nowak – prezes Fundacji Misja i Pamięć Księdza Marcelego Prawicy.

Wystawie towarzyszył wykład „Przypomnienie drogi księdza Marcelego Prawicy”, który przedstawił ks. dr Szczepan Kowalik. Wykład przygotowany i oparty na archiwalnych dokumentach, listach oraz wspomnieniach dostarczył słuchaczom szczegółowych informacji o życiu i misji ks. Marcelego. Jak usłyszeliśmy ksiądz Marceli przyszedł na świat w trudnych czasach, by po wielu latach wziąć na swoje barki ogromną odpowiedzialność pracy misyjnej, w której przynajmniej kilka razy uniknął śmierci. Osoby, które na swojej drodze spotkały Tego wyjątkowego kapłana nie są w stanie o nim zapomnieć i z wielkim szacunkiem podziwiają Jego wytrwałość i miłość do drugiego człowieka. Nie potrafił płakać i rozczulać się nad sobą, całkowicie zaufał Panu Bogu, a największą radość sprawiała Mu „dobroć czarnych serc”. Podczas swej „misji życiowej” zmagał się z wieloma przeciwnościami i słabościami, zdając ostatecznie celująco „egzamin z życia” w afrykańskim buszu.

Księdza Marcelego Prawicę wspominali również samorządowcy w osobach: Grzegorza Pieca – starosty, Jarosława Staciwy – członka Zarządu, Łukasza Kubki – wiceprzewodniczącego Rady oraz Roberta Plecha – radnego Rady Powiatu Koneckiego. Wśród obecnych, w tym dniu nie zabrakło również przedstawicielki zakonu sióstr Służebniczek, w osobie siostry Barbary, która także koordynuje budowę szkoły w Chamuce w Zambii. Podczas spotkania zbierano dobrowolne datki na ten cel. Jak podkreślała siostra Barbara, każda pomoc ma dla społeczności w Chamuce ogromne znaczenie i nieoceniony wymiar, z której i za którą z pewnością cieszyłby się i dziękował śp. ks. Marceli Prawica.

Ks. Marceli Prawica urodził się 6 września 1939 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1963 r. w Sandomierzu z rąk bp Piotra Gołębiowskiego. Pracował w parafiach: Szewna, św. Mikołaja w Końskich i Skarżysku Kamiennej. Od 1972 r. mieszkał w Chingombe w Zambii. Jako misjonarz pracował tam przez 45 lat. Zmarł 17 września 2017 roku, w wieku 79 lat w szpitalu w Końskich. Jego ciało spoczywa na koneckim cmentarzu we wspólnej mogile księży pracujących i związanych z ziemią konecką.

Opracował: Paweł Kubiak