niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

27 września 2019 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 odbyły się w Końskich w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 5 - Regionalne Targi Pracy pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich oraz Starosta Konecki. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem można było zauważyć liczną grupę przybyłych na Targi osób, co tylko potwierdziło, że tego typu inicjatywy wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem.

„Dziękuję za profesjonalizm organizacyjny zarówno całemu Urzędowi Pracy w Końskich, jak i Panu wicedyrektorowi Jackowi Werensowi. Mam nadzieję, że wiele osób przybyłych dzisiaj na Targi wyjdzie stąd usatysfakcjonowanych” – mówił starosta – Grzegorz Piec. Wśród władz powiatowych, obecnych na Targach znaleźli się również: wicestarosta – Wiesław Skowron, członek Zarządu Jarosław Staciwa oraz Wojciech Owczarek – radny Rady Powiatu Koneckiego.

„Organizacja tego typu przedsięwzięć, to odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na pracowników określonych branż. To też możliwość bezpośredniego spotkania osób poszukujących pracy z potencjalnymi pracodawcami, jak również zapoznania się z możliwościami instytucji szkoleniowych, czy agencji pracy” – podkreślał podczas oficjalnego otwarcia Targów – wicedyrektor PUP w Końskich – Jacek Werens. Pracodawcy zaś mogli skonfrontować swoje potrzeby z oczekiwaniami osób poszukujących pracy, uzyskać informacje o formach wsparcia i pomocy ze strony urzędów pracy oraz możliwościach pozyskania środków z UE.

Głównym celem Regionalnych Targów Pracy było wyjście na przeciw oczekiwaniom społecznym, ponieważ Końskie wciąż boryka się ze sporym bezrobociem. Na 28 stoiskach wystawienniczych w strefie zatrudnienia oferowanych było ponad 700 wolnych miejsc pracy w kraju oraz przeszło 2 tysiące miejsc pracy za granicą. Potrzeby kadrowe prezentowały firmy z Końskich, powiatu koneckiego oraz powiatów ościennych.

Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kiecach dostępnych było 397 ofert pracy za granicą na 1 883 miejsca pracy pozyskane od pracodawców zagranicznych w ramach sieci EURES. Najwięcej do: Niemiec, Czech, Austrii i Holandii. Ponadto WUP dysponował ofertami pracy w Irlandii oraz Belgii.

Przeważały oferty pracy w branży budowlanej, metalowej oraz produkcyjnej i transportowej. Zatrudnienie znajdą również osoby poszukujące pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej, w domu opieki, a także przy prostych pracach polowych. Najwięcej wolnych miejsc pracy w ramach sieci EURES oferowanych jest w zawodach: malarz, murarz, stolarz, cieśla, elektryk, spawacz, ślusarz, operator CNC, monter, pracownik magazynu, pracownik produkcji, kierowca C+E, a także kucharz, kelner oraz pracownik do zbiorów. Najbardziej niezdecydowani mogli uzyskać darmowe porady od doradcy zawodowego.

Regionalne Targi Pracy stworzyły możliwość zaprezentowania mieszkańcom Końskich i regionu, kompleksowej oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku, a także możliwość spotkań z ekspertami, prezentacje firm, podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach i szkoleniach oraz niepowtarzalna szansa zdobycia wiedzy pozwalającej już dziś właściwie pokierować ścieżką swojego rozwoju. Wystawcy Targów – inwestorzy z regionu koneckiego – otrzymali możliwość pozyskania nowych pracowników, przy swoich stoiskach promowali własne firmy oraz brali udział w wydarzeniach towarzyszących.

Regionalne Targi Pracy były skierowane zarówno do osób bezrobotnych, jak i wszystkich zainteresowanych podjęciem lub zmianą dotychczasowej aktywności zawodowej, auto rozwojem i podniesieniem własnych kwalifikacji oraz studentów i absolwentów.

Wystawcy podzieleni byli na trzy strefy:

  • w strefie zatrudnienia było 28 wystawców – firmy funkcjonujące na rynku powiatu koneckiego oraz agencje zatrudnienia prezentowały odwiedzającym profile własnych firm oraz przedstawiały własne oferty pracy,
  • w strefie edukacji było 6 wystawców - szkoły, jednostki szkoleniowe przedstawiły ofertę edukacyjną oraz oferty szkoleń,
  • w strefie przedsiębiorczości było 5 wystawców – jednostki i instytucje publiczne tj. ZUS, US, PFRON, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach udzielał informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

W ramach Targów zorganizowane zostało spotkanie informacyjne - „Własna firma – pomoc na starcie”. Tu na osobnej sali pojawiło się około 50 osób zainteresowanych tego typu formą pomocy. Ta jednorazowa pomoc jest skierowana zarówno do osób bezrobotnych, jak i wszystkich chętnych, którzy chcą założyć własną firmę.

Na Targi skierowano 438 osób, ale już na godzinę 11. 30 organizatorzy podkreślali, że liczba ta została co najmniej dwu krotnie przekroczona, a Targi wciąż trwały.

Opracowanie: Anna Polak, Artur Ziółkowski, Paweł Kubiak