niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiat Konecki aktualnie realizuje inwestycje drogowe korzystając ze wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania realizowanego na terenie gminy Słupia Konecka, wynosi 1 461 908,64 mln zł., z czego budżet państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dofinansowywuje zadanie w kwocie 730 954 tys. zł., natomiast kwotę 365 477 tys. zł. dokłada gmina Słupia Konecka, a pozostałe 365 477, 64 tys. zł. zostanie zabezpieczone w budżecie Powiatu Koneckiego. Pełna nazwa realizowanego zadania brzmi:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego - (Przedbórz).

Umowa o wsparcie finansowe ze stroną rządową została podpisana 24 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich. Przy jej podpisywaniu obecni byli: Bartłomiej Dorywalski – wicewojewoda świętokrzyski, Grzegorz Piec – starosta konecki oraz Stanisław Mościński – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Maria Prasał – główna księgowa ZDP. Pierwszy realizowany odcinek dotyczy miejscowości Mnin, gdzie zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 995 mb i szerokości 6,5 m, drugi odcinek inwestycji dotyczy miejscowości Wólki, długość nowej nawierzchni wyniesie 906 mb i szerokość 6 m, natomiast trzeci odcinek dotyczy miejscowości Pilczyca, gdzie położone zostanie 995 mb nowej nawierzchni, również na szerokości 6 m. Na wszystkich wymienionych odcinkach utwardzone zostaną także pobocza na szerokości 1 metra. Wykonawcą robót jest Budromost – Starachowice z siedzibą w Wąchocku. Zgodnie z podpisaną umową terminem zakończenia robót jest dzień 15 września 2019r.

Opracował: Paweł Kubiak