niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Jedną z atrakcji tegorocznych Kuźnic Koneckich będzie obozowisko oddziału partyzanckiego, które zorganizowane zostanie przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT” Oddział Powstańczy 1863 r. Stoisko będzie miało formę symulacji leśnego obozowiska partyzanckiego z okresu powstania styczniowego z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz replik historycznych broni czarnoprochowej z połowy XIX wieku.

Na wydzielonym terenie Parku Miejskiego w Końskich rozbite zostaną namioty i pałatki chroniące przed deszczem i słońcem oraz zapłonie ognisko. W trakcie imprezy członkowie Stowarzyszenia „W Dolinie Czarnej” oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego „GROT” Oddział Powstańczy 1863 r. prowadzić będą rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych oraz wybranych rytuałów codziennego życia obozowego z okresu powstania styczniowego z udziałem publiczności. Program imprezy obejmuje następujące pokazy:

- budowa, montaż i obsługa XIX-wiecznego działa artyleryjskiego,

- rwanie szarpi z płótna z wykorzystaniem sierpów/nożyc,

- naturalne lekarstwa i medykamenty (pogadanka),

- zabiegi chirurgiczne (amputacje, sprzęt lecznicy itp. (pogadanka),

- kucie gwoździ żelaznych, kucie i oprawa kos bojowych,

- jeśli będzie ognisko (odlewanie kul ołowianych i żołnierzyków),

- plecenie sznurów,

- klepanie mis/ryngrafów,

- stare miernictwo (miary nowopolskie),

Na stoisko pn. „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego” zapraszają: Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT” Oddział Powstańczy 1863 r.