niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

24 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 11:00 sesję otworzył Wiesław Skowron – Radny Senior.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Końskich.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Końskich.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

5. Wybór sekretarza sesji.

6. Przedstawienie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Końskich.

10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Końskich.