niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 12.06.2019 r. odbyły się zaplanowane działania z zakresu Zarządzania Kryzysowego. W ćwiczeniach zorganizowanych przez ZOZ w Końskich i Państwową Straż Pożarną przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Końskich Wydziałem Zarządzania Kryzysowego wzięli udział  uczniowie I liceum Ogólnokształcącego w Końskich kl. II C, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich. Plan działania został opracowany przez Łukasza Dziubińskiego – Inspektora ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego oraz lek. Marka Chałubińskiego – Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Końskich i skonsultowany przez brygadiera mgr inż. Adama Zielińskiego – dowódcę JGR KP PSP w Końskich.

Przebieg ćwiczeń obserwowali pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Końskich: Naczelnik Wydziału Wiesław Basiak, Inspektor Wojciech Kołodziej oraz Katarzyna Kolanko.

PROJEKCJA I PRZEBIEG ĆWICZEŃ:

- w sali chemicznej Liceum doszło do niekontrolowanego zapłonu, w wyniku którego doszło do rozprzestrzenienia się pożaru. Część uczniów doznała obrażeń różnego stopnia i rodzaju;

- do akcji wkroczyły zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich;

- jednocześnie przeprowadzano akcję gaszenia pożaru i ewakuacji. Po wyprowadzeniu poszkodowanych na zewnątrz przeprowadzono wstępną segregację medyczną Triage, gdzie poszkodowani w zależności od stopnia doznanych obrażeń zostali zaopatrzeni w odblaskowe opaski w kolorach określających pierwszeństwo udzielenia pomocy;

- następnie osoby te zostały przewiezione do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie akcją kierował lek. Chałubiński;

- na trenie SOR przeprowadzono ponowną segregację Triage i skierowano pacjentów do dalszego leczenia.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń była realizacja wymagań standardu akredytacyjnego ŚO 7.1 Symulacja ćwiczebna na wypadek zdarzeń masowych i katastrof.

Ćwiczenia przebiegły sprawnie. Zostały osiągnięte cele i zadania, a wnioski z nich posłużą aktualizacji i doskonaleniu procedury „Postępowanie w zdarzeniach mnogich, masowych i katastrofach”.

Opracowała: Katarzyna Kolanko