niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

5 czerwca 2019 r. około 150 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy wraz z opiekunami i organizatorami Koneckich Dni Profilaktyki wzięło udział w I Rajdzie Profilaktycznym. Wydarzenie zakończyło tegoroczną, XIV edycję KDP. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać pieszo 14 kilometrową trasę: Końskie – Piekło („skałki”) – Końskie, na której organizatorzy wyznaczyli punkty kontrolne. Drużyny z poszczególnych szkół wykonywały na nich zadania, za które zdobywały punkty.

Na „skałkach” strażacy z Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich oraz druhowie z jednostki OSP w Kozowie przygotowali pokaz gaszenia pożaru oraz zapoznali młodzież z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia pożaru tłuszczu. Chętni mieli możliwość testowania gaszenia pożaru za pomocą gaśnicy proszkowej.

Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali policjanci z KPP Końskie oraz ratownik medyczny.

Rajd zakończył  się ogniskiem oraz wręczeniem podziękowań i nagród dla wszystkich uczestników rajdu. Nagrody zakupione przez PCPR w Końskich wręczyła Urszula Przygodzka – dyrektor PCPR w Końskich oraz Anna Wojtasińska – dyrektor PSSE w Końskich.

Organizatorzy dziękują osobom oraz instytucjom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz lokalnym mediom za przeprowadzenie reportaży z przebiegu wydarzenia.

Specjalne podziękowania kierujemy dla p. Mariusza Czapelskiego – rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich za koordynowanie pokazu przygotowanego przez strażaków.

Opracowała: Anna Kołba - Piekarska