niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Czerwiec 2007 roku, Rada Powiatu Koneckiego podejmuję uchwałę o ustanowieniu bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem Powiatu Koneckiego. Następnie w dość krótkim odstępie czasu, w maju 2008 roku, papież Benedykt XVI na wniosek ks. bp. Zygmunta Zimowskiego wydaje dekret ustanawiający bł. ks. Kazimierza Sykulskiego Patronem Powiatu Koneckiego. Od tego momentu Powiat Konecki może szczycić się, tak wspaniałym Patronem. Kaziuki Koneckie, to inicjatywa podjęta w podziękowaniu Panu Bogu, za dar życia i posługi kapłańskiej ks. Kazimierza na Ziemi Koneckiej.

Środowe uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Patrona Powiatu Koneckiego, wcześniej jednak w koneckiej kolegiacie mogliśmy obejrzeć film, zrealizowany przez TVP 3, który jest poświęcony sylwetce koneckiego Patrona. Uroczystej liturgii przewodniczyli: ks. dziekan Andrzej Zapart oraz proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela ks. Artur Kowalczyk.

„Gromadzimy się na tej mszy, by podziękować Panu Bogu za dar życia bł. ks. Kazimierza Sykulskiego, naszego rodaka i Konecczanina. Mało, który powiat ma takiego Patrona, to zobowiązuje, by dobrze znać Jego życie i dzieło. Wyjątkowy, nieprzeciętnie uzdolniony człowiek, kapłan, który swoją wiedzę i umiejętności poświęcił dla innych. Miał niesłychany dar zjednywania sobie ludzi uczył tego co piękne, miłości do ojczyzny. Przez swoje życie potwierdzał, że „Dobro Ojczyny Jest Największym Prawem”. Pokazywał, co znaczy kochać Boga i człowieka. Jego kazania podtrzymywały na duchu, krzepiły serca. Jesteśmy zobowiązani do takiej miłości Ojczyzny, jaką On miał w sercu swoim” – podkreślał podczas kazania, dziekan koneckiej kolegiaty pw. Św. Mikołaja – ks. Andrzej Zapart.

„To bardzo ważna inicjatywa, którą oczywiście warto kontynuować. Martwi jednak, to że nie wszystkie gminy biorą w tej uroczystości udział. Mam nadzieję, że z czasem się to zmieni” – zaznaczał pełniący funkcję Starosty Koneckiego – Grzegorz Piec.  

Koneckie Kaziuki wspólnie zorganizowali: Parafia pw. Świętego Mikołaja w Końskich, Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu, któremu przewodniczy prezes – Sylwia Armada. Swoje stoiska reprezentowały: Starostwo Powiatowe w Końskich, MiG Końskie, MiG Stąporków, Gmina Słupia Konecka, Gmina Gowarczów oraz PCPR w Końskich i WTZ z Końskich. Dla uczestników uroczystości organizatorzy zapewnili słodki poczęstunek oraz bigos i chleb ze smalcem. Na stoiskach wystawienniczych królowało rękodzieło ludowe, ale także książki odnoszące się do koneckiej historii. Na ołtarzu polowym kolegiaty, swe umiejętności wokalne zaprezentowały: Zespół Królewiaczki, pod opieką Agnieszki Nowackiej i Anny Gorzelak, Zespół Bębnowianki oraz Zespół Stąporkowski, pod nazwą Stomp Folk System.

Opracował: Paweł Kubiak