niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

17 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyło się XVI Powiatowe Sympozjum Ekologiczne. Hasłem tegorocznego spotkania było: „Zanieczyszczenie środowiska naturalnego hałasem i oświetleniem”. Na Sympozjum obecni byli między innymi: Bogdana Sobonia – starostę koneckiego w tym dniu reprezentował - Krzysztof Stachera - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Witold Wójcik – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Końskich.

Robert Adamczyk - zastępca burmistrza Stąporkowa, Anna Kobierska – asystent burmistrza Stąporkowa, Grzegorz Jóźwik – przedstawiciel Nadleśnictwa Stąporków, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Senioriada” ze Stąporkowa, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uczniów biorących udział w Konkursie. Tematykę Sympozjum przybliżyli zgromadzonym: dr hab. inż. Leszek Radziszewski, dr inż. Marzena Mięsikowska, oraz dr inż. Jerzy Frankowski - wykładowcy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Dzięki szacownym prelegentom wszyscy uczestnicy Sympozjum mogli zapoznać się z aktualną problematyką związaną z zanieczyszczeniem środowiska hałasem i skutkami jego oddziaływania na organizmy żywe. Prezentację dotyczącą zanieczyszczenia środowiska światłem przygotowały i przedstawiły uczennice Liceum Ogólnokształcącego - Angelika Różańska i Patrycja Wieloch. Sympozjum było także doskonałą okazją do podsumowania XVI edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej, w którym wzięło udział 11 uczniów ze Szkół Podstawowych, 9 uczniów z Gimnazjów oraz 15 uczniów ze Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego. Jury Konkursu w składzie: Paweł Kupis – przewodniczący, Izabela Swat – członek Jury i Karolina Gąszcz – członek Jury, wyłonili laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach a zostali nimi:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. Jowita Węgrzyn - Szkoła Podstawowa w Królewcu

2. Wiktoria Janus -Szkoła Podstawowa w Krasnej

3. Patrycja Wróbel - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich

4. Agnieszka Kałmuk - Szkoła Podstawowa w Miedzierzy

5. Kamila Jankowska - Szkoła Podstawowa w Górnikach

6. Izabela Pękacz - Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE:

1. Bartłomiej Siek - Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie

2. Kinga Balińska - Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

3. Mateusz Staliwa - Gimnazjum Nr 1w Radoszycach

4. Magdalena Kołodziejczyk - Gimnazjum w Miedzierzy

5. Marta Dajer - Publiczne Gimnazjum w Gowarczowie

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1. Klaudia Ślusarczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

2. Dominika Waryńska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

3. Natalia Waszczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich

4. Jakub Urban - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

5. Angelika Dudka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich

6. Edyta Staniszewska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich

7. Aleksandra Kuleta – II Liceum Ogólnokształcące w Końskich

 

Na konkurs wpłynęło również wiele prac plastycznych wykonanych przez uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Czarnieckiej Góry przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji oraz z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy. Wystawę prac można było podziwiać podczas Sympozjum. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Końskich.