niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 28 kwietnia br. w Koneckiej "Astorii" odbyły się „Targi Edukacyjne”, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Końskich oraz koneckie szkoły ponadgimnazjalne. Podczas Targów Edukacyjnych wszystkie publiczne szkoły ponadgimnazjalne z powiatu koneckiego zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną uczniom klas trzecich gimnazjów. W Targach uczestniczyli: Bogdan Soboń – Starosta Konecki, Andrzej Marek Lenart – Wicestarosta Konecki, Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich, Zastępca Burmistrza - Krzysztof Jasiński oraz Krystyna Milczarek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Dariusz Kowalski – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury oraz Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

 

Ponadto obecni byli dyrektorzy i nauczyciele poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego, oraz konecka młodzież wraz z rodzicami. Targi Edukacyjne są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.