niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To już X edycja akcji pod nazwą Koneckie Dni Profilaktyki. W przedsięwzięciu zaangażowanych jest szereg instytucji i stowarzyszeń z terenu powiatu koneckiego. 23 kwietnia br. w Miejsko -Gminnym Domu Kultury w Końskich zainaugurowano tegoroczne Dni, które odbywać się będą pod hasłem – „Rodzina Wspólną Troską” „Nasza akcja wpisuje się w Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. We wszystkich działaniach prowadzonych przez szereg instytucji i stowarzyszeń włączają się również szkoły i przedszkola z terenu naszego powiatu. Wychodzimy również naprzeciw potrzebom, które są zgłaszane przez dane środowiska. Cieszę się niezmiernie, że po raz dziesiąty możemy zainaugurować tą akcję” - podkreślała Urszula Przygodzka – wicedyrektor PCPR w Końskich.

„Rozbudowany i niezwykle bogaty program akcji daje nam wszystkim nadzieję, że przyniesie ona jakieś efekty. Pamiętajmy, że profilaktyka jest najlepszym lekarstwem na przeciwdziałanie skutkom niepożądanych zjawisk i zagrożeń. Cieszę się, że tak wiele instytucji w strukturach powiatu uczestniczy w tych działaniach” - podkreślał Zbigniew Sadorski – sekretarz powiatu koneckiego. „Nasza współpraca i wspólne dążenie do upowszechniania działań profilaktycznych stały się pewnego rodzaju codziennością. Aby te działania były jednak skuteczne muszą być powtarzalne, mieć charakter systematyczności, a tak się dzieję z pewnością w naszym przypadku” – mówił Krzysztof Jasiński – wiceburmistrz MiG w Końskich. „Robimy wszystko, aby każda instytucja poruszała kolejny element, na który musimy zwrócić uwagę, tak aby nie zapominać o tych problemach, z którymi się spotykamy” - mówił  nadkom. Tomasz Jarosz – zastępca komendanta KPP w Końskich. „Jesteśmy instytucją otwartą również na nowe problemy pojawiające się zarówno w środowiskach dzieci, młodzieży, rodziców, czy nauczycieli. Wszyscy wspólnie poszukujemy właściwych rozwiązań” - mówił dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich – Danuta Cholewa. „Tematyki na pewno nam nie zabraknie, z pewnością nie ma mowy o nudzie. Wszystkim dziękuję za pomoc i wspólną pracę” - podkreślał Marcin Szyposzyński z koneckiego Sanepidu. „Jest takie powiedzenie – O czym się nie mówi to tego nie ma. Ale dla nas tematów trudnych nie ma” - mówił Krzysztof Kowalski – dyrektor Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Końskich. Tegoroczna akcja potrwa aż do 7 czerwca. Harmonogram działań przewiduje zarówno spotkania z dziećmi, młodzieżą jak również z seniorami. Przewidziane są liczne spotkania, konferencje i szkolenia, które dotykać będą różnej problematyki wielu środowisk życia codziennego.