niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Końskich zostali nagrodzeni tuż przed zakończeniem roku szkolnego stypendiami pieniężnymi. Docenieni zostali też ci, którzy w swych placówkach mieli szczególne osiągnięcia. - Te stypendia i wyróżnienia są nagrodą za waszą ciężką pracę, czasem okupioną wyrzeczeniami, bo tak już jest w życiu, że aby coś osiągnąć, trzeba na to pracować – mówił starosta Bogdan Soboń, gratulując młodym ludziom ich wysokich osiągnięć w obszarze edukacji.

 

 Widać jednak, że ponoszony trud się opłaca, a największą nagrodą jest wewnętrzna satysfakcja – dodał starosta. Zarówno wicestarosta Andrzej Marek Lenart jak i Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, oboje nauczyciele z wykształcenia, podkreślali również rolę nauczycieli pracujących z uczniami.

 

Z I LO w Końskich stypendystką jest  Sylwia Grubarek, zaś wyróżnienie otrzymał Mateusz Stępień, finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W II LO w Końskich stypendium dyrektora szkoły przyznane zostało Natalii Krakowiak, ze średnią ocen: 5,63, zaś wyróżnienie otrzymał Maciej Dziuba ze średnią ocen – 5,00. Maciej reprezentował szkołę na międzynarodowych olimpiadach z przedmiotów ścisłych.

 

W ZSP Nr 1 stypendium otrzymała Natalia Waszczyk, zaś wyróżnienia otrzymał zespół, który zajął I miejsce w turnieju Turbin Wiatrowych. A tworzyli go: Luiza Karbownik, Kinga Szymczyk, Piotr Ociepa.

 

Stypendium dyrektora szkoły w ZSP Nr 2 otrzymała Martyna Cholewa z kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen Antoniego Piwowarczyka w Końskich w zawodzie kucharz, zaś Bartłomiej Młodawski uczeń z kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. gen Antoniego Piwowarczyka w Końskich w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, angażujący się w akcje ratownicze i w honorowe krwiodawstwo, otrzymał wyróżnienie.

 

W ZSP Nr 3 w Końskich to Adrian Jakubczyk był stypendystą dyrektora, zaś Paulina Deszczyńska została doceniona wyróżnieniem.

ZSP w Stąporkowie obdarowało stypendium Beatę Momont, zaś za wybitne osiągnięcia wyróżnienie otrzymał Mikołaj Wróbel.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy do stypendium dyrektora Ośrodka zakwalifikował Anetę Narolewską, uczennicę klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o profilu kucharz, której średnia ocen w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła 5,0. Do wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe w minionym roku szkolnym wybrano Kamila Ocetka, ucznia klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o profilu kucharz.