niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Z inicjatywy KPP Końskie, jako głównego organizatora odbyła się debata społeczna pn.:„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Końskich. O bezpieczeństwie na terenie powiatu debatowali przedstawiciele sołectw, policji, samorządów oraz instytucji powiatowych. Gości powitali: gospodarz Bogdan Soboń, starosta konecki, insp. dr Waldemar Cisowski, komendant powiatowy policji w Końskich, mł. insp. Dariusz Dębowski, zastępca komendanta oraz Wiesław Basiak, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie.

 

W czasie debaty poruszone zostały ważne z perspektywy każdego z przedstawicieli newralgiczne wątki dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Naczelnik Basiak mówił o najbardziej kolizyjnych miejscach tj. „krzyżówki rudzkie”, „krzyżówki radoszyckie” oraz droga wojewódzka relacji Jędrzejów-Grójec na odcinku Jóźwików, Kapałów, Radoska i Radoszyce. Przypomniał również o złożonym wniosku w sprawie zwiększenia prędkości w podkoneckich Brodach z 50 km/h do 70 km/h, jako, że droga ta spełnia wszelkie ku temu warunki.

W sprawie „krzyżówek rudzkich” i wysokiej wypadkowości na tym odcinku mówił Szymon Biały, naczelnik starostwa, radny w Rudzie Malenieckiej, który podjął się lokalnej inicjatywy zbierania podpisów pod petycją dotyczącą zmiany organizacji ruchu na tym odcinku, zapewniając jej użytkownikom większe bezpieczeństwo. Chodzi m.in. o sygnalizację świetlną bądź budowę ronda, co zdecydowanie poprawiłoby dramatycznej statystyki wypadków w tej okolicy.