niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Najwyżej oceniony w regionie świętokrzyskim projekt z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego pod nazwą: „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej” otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad pół miliona złotych. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w Maleńcu, z udziałem marszałka Adama Jarubasa.

 

Najlepszy spośród 23 projektów z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego został sfinalizowany podpisaniem umowy w Maleńcu. Na tę uroczystość przyjechał Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa, Bogdan Soboń, starosta konecki, Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu. Gości podjął Maciej Chłopek, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. W podpisaniu umowy uczestniczył też Leszek Kuca, wójt gminy Ruda Maleniecka, Piotr Piec, wicewójt, Piotr Pałgan, przewodniczący RG oraz Michał Pękala, wójt gminy Radoszyce.

- To niezwykłe miejsce mocy na mapie województwa świętokrzyskiego – powiedział marszałek Adam Jarubas. Starosta Bogdan Soboń, który jest pasjonatem lokalnej historii wyraził swoje zadowolenie z możliwości rewaloryzacji obecnego wyposażenia i jego ochrony przed zniszczeniem.

Projekt zakłada zabezpieczenie i dostosowanie zabytkowej infrastruktury zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu do pełnienia funkcji turystycznej i działalności kulturalnej. Jest odpowiedzią na niski poziom dostępności zasobów kulturowych regionu, odwołujących się do metalurgicznych i hydroenergetycznych tradycji województwa świętokrzyskiego oraz ich wykorzystania w działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej. Jest to spowodowane brakiem należytej ochrony i promocji zabytkowych obiektów dziedzictwa przemysłowego i technologicznego oraz niskim poziomem ich dostosowania do działalności turystycznej. Dotyczy to m.in. zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu - jednego z najważniejszych zabytków techniki i przemysłu w regionie świętokrzyskim. Zabytek ten jest siedzibą instytucji kultury o nazwie Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, prowadzącej działalność na rzecz promocji przemysłowego i technologicznego dziedzictwa regionu, poprzez działalność kulturalną, edukacyjną i turystyczną.

Dlatego głównym celem projektu jest bowiem zachowanie, ochrona i promocja przemysłowego dziedzictwa regionu oraz zwiększenie dostępności jego zasobów kulturowych, odwołujących do metalurgicznych i hydroenergetycznych tradycji województwa świętokrzyskiego, poprzez kompleksowe roboty budowlane, prace rewaloryzacyjne i zakup niezbędnego wyposażenia, zmierzające do zachowania, zabezpieczenia i dostosowania do funkcji turystycznej zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w miejscowości Maleniec.

- Umożliwi to wykorzystanie jego historycznej infrastruktury w działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej, w tym edukacji na rzecz innowacyjności, politechnizacji i promocji zasobów kulturowych województwa świętokrzyskiego – mówi Maciej Chłopek, dyrektor ZZH Maleniec. W oparciu o zrewaloryzowane w ramach projektu zasoby kulturowe zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, uruchomione zostaną nowe usługi kulturalne i produkty turystyczne. Całkowita wartość projektu realizowanego do września 2019 roku to 676 500,00 zł. Prace budowlane rozpoczną się wiosną przyszłego roku.