niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 19 stycznia 2023 r. oficjalnie oddano do użytku nową siedzibę koneckiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali członkowie Zarządu Powiatu: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik. W tym szczególnym momencie uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Mariusz Gosek, ks. dziekan Jacek Wieczorek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz Kubka oraz radni: Lilla Brożyna, Danuta Leśniewicz, Robert Plech, Wojciech Owczarek, Grzegorz Jóźwik i oczywiście dyrektor placówki Monika Zielińska.

 Kolejna część uroczystości, na którą przybyli włodarze gmin, samorządowcy, dyrektorzy jednostek, szefowie powiatowych służb i straży, odbyła się w nowej sali konferencyjnej. Dla wszystkich przybyłych gości młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przygotowała ciekawy program artystyczny. Występy poprzedziło wystąpienie Karoliny Orlińskiej Carmenate, która przedstawiła dzieje koneckiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ujęciu historycznym.

Zadowolenia z przeprowadzonego remontu IV piętra nie kryli członkowie Zarządu Powiatu. Jak podkreślił przemawiając do zebranych starosta Grzegorz Piec inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki wsparciu pozyskanemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowa siedziba poradni i zakupione wyposażenie bezpośrednio przełożą się na komfort i jakość pracy, o czym mówiła w wywiadzie dla TKN24 dyrektor Monika Zielińska: „To co tutaj posiadamy: 16 pięknych gabinetów z ładnymi meblami, jest sala konferencyjna, która może nam pozwolić na przywrócenie terapii grupowej. To wpłynie na poprawę jakości pracy i przede wszystkim zmniejszy kolejki dzieci, które czekają na diagnozę. Przyjmujemy około tysiąca dzieci w poradni rocznie. 13 tysięcy dzieci jest objętych pomocą poradni. Myślę, że to jest sporo, a będzie więcej”.

Uroczystość zakończył poczęstunek, jak zwykle pięknie zaserwowany przez wychowanków SOSW z Baryczy.

Adam Kubka