niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Od piątku 1 lipca 2022 roku działa w Końskich Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca. Parlamentarzysta często gościł w naszym powiecie współpracując aktywnie z samorządowcami i wspierając realizację wielu inwestycji lokalnych. Teraz kontakt z szefem świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości będzie łatwiejszy, dzięki nowej siedzibie przy ulicy Łaziennej 8. Jak zapewnił Grzegorz Piec - starosta konecki i szef powiatowych struktur PiS, biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 17.00. Dyżury będą pełnili też radni PiS z regionu.

Na wstępie poseł Krzysztof Lipiec mówił, że biuro w Końskich było jego deklaracją, jaką złożył mieszkańcom naszego powiatu jeszcze w okresie kampanii wyborczej. W ten sposób słowa dotrzymał, a teraz zachęcał, aby mieszkańcy zgłaszali się do jego biura ze swoimi kłopotami. Zapowiadał, że będzie się z nimi spotykał, diagnozował problemy i szukał rozwiązań. Jak przypomniał, najciekawsze rozmowy do tej pory odbywał na koneckim targu, blisko ludzi- taki kontakt, szczera rozmowa o codziennych problemach jest bardzo ważna, szczególnie teraz w czasie inflacji. Obecni na uroczystości poseł Marek Kwitek, marszałek Andrzej Będkowski, czy wojewoda Zbigniew Koniusz mówili o wielu działaniach obecnego rządu na rzecz lokalnych społeczności, takich jak inwestycje w infrastrukturę drogową, Program Kolej Plus itp.

Lokal poświęcił ks. Jacek Wieczorek, od 1 lipca 2022 r. proboszcz kolegiackiej parafii św. Mikołaja w Końskich. Dwa niewielkie pomieszczenia na piętrze nie pomieściły uczestników tej uroczystej chwili. Po poświęceniu biura, w holu na parterze odbyła się konferencja prasowa.

W otwarciu biura, oprócz wyżej wymienionych, udział wzięli m.in.: starosta konecki Grzegorz Piec starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, wicestarosta Wiesław Skowron, członek zarządu powiatu Jarosław Staciwa, burmistrz Krzysztof Obratański, wójtowie Leszek Kuca i Robert Wielgopolan szefowie samorządowych jednostek wojewódzkich, radni powiatowi i miejscy oraz lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości.

W imieniu lokalnych struktur PiS starosta Grzegorz Piec wręczył posłowi Lipcowi obraz przedstawiający Św. Krzysztofa.

Adam Kubka