niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

„Witaj Maj, Trzeci Maj

Dla Polaków błogi raj…”

Tak śpiewano trzeciego maja od kanadyjskich lasów poprzez brazylijskie tropiki, malowniczy Kubań, aż po daleki Władywostok. Polonia na całym świecie z dumą i radością obchodzi Święto Narodowe Trzeciego Maja. Liczne organizacje polonijne w ten sposób wzmacniają poczucie wspólnoty z ojczyzną. Swoją misję wypełniają wspaniale.

To właśnie dzięki podejmowanym przez nie inicjatywom nowe pokolenia Polaków, poza granicami kraju, budują kulturową i emocjonalną więź z ojczyzną, znanym im jedynie z rodzinnych opowieści. Działania tych organizacji docenił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalając 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. W ten sposób dał dowód uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz za pomoc krajowi w trudnych momentach.

Obecnie organizacje polonijne są wspaniałymi ambasadorami polskości, które poprzez swoje działania kształtują pozytywne opinie o Polsce i Polakach. Jednym z nich jest, działająca na terenie Rosji, Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo - Kulturalne „Jedność” z prezesem Aleksandrem Sielickim na czele. Członkowie tej organizacji, nasi przyjaciele Swietłana i Aleksy Miłowanowy, opowiedzieli nam jak wyglądają majowe obchody w dalekim Krasnodarze. Sąsiedztwo Morza Czarnego sprawia, że maj jest tam wyjątkowo piękny, ciepły i pachnący kwitnącymi morelowymi drzewami. Wspaniały czas na radosne świętowanie. Co roku Święto Narodowe Trzeciego Maja poprzedza szereg wydarzeń społecznych i kulturalnych m.in.: konferencje, spotkania, dyskusje. Organizowany jest również cykl uroczystości i koncertów, trwający około miesiąca, pod nazwą Dni Kultury Polskiej. Odbywają się one w różnych miastach Kubania: w Soczi, Krasnodarze, Noworosyjsku i są doskonałą okazją, aby muzyką, tańcem i śpiewem demonstrować polskość. Krasnodarska Polonia, ubrana w ludowe stroje, bierze też udział w uroczystym pochodzie narodowości zamieszkujących Kubań, by w ten sposób podkreślić swoją tożsamość narodową. Niestety, od roku taki sposób świętowania jest niemożliwy. Tegoroczne obchody majowe należało dostosować do pandemicznej rzeczywistości. Drugiego maja odbyło się, skromniejsze niż zwykle, spotkanie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Połączono je z kontynuacją katolickiej i obchodami prawosławnej Wielkanocy oraz z 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotkanie odbyło się w ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze. Dla członków organizacji zorganizowano wspaniały koncert, który był wyrazem szczerej radości świętowania. Nie zabrakło naszego, powiatowego akcentu. Swietłana Miłowanowa przekazała prezesowi Sielickiemu, przesłane przez Starostwo Powiatowe w Końskich, regionalne upominki oraz książki. Wzbogacą one polonijną bibliotekę i archiwum

Mamy nadzieję, że po zakończeniu pandemii, będzie wreszcie okazja do wspólnego świętowania.

Agnieszka Krakowiak