niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 5 maja 2021 roku, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich. W sali obrad pojawili się także przedstawiciele kierownictwa koneckiego szpitala, na czele z dyrektorem Wojciechem Przybylskim i reprezentanci związków zawodowych działających w ZOZ. Porządek obrad składał się z 12 punktów i obejmował sprawozdania z działalności oraz realizacji planu finansowego, zadań inwestycyjnych i kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor ZOZ referując wymienione zagadnienia, zwrócił uwagę na specyficzną sytuację i problemy związane z funkcjonowaniem placówki w trudnym okresie pandemii.

Obecna sytuacja wpłynęła też znacząco na przygotowane przez ZOZ plany na rok 2021.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, Rada Społeczna ZOZ w składzie: Grzegorz Piec - przewodniczący, Urszula Przygodzka - sekretarz oraz członkowie: Jerzy Duda, Danuta Leśniewicz, Leszek Kuca, Łukasz Kubka, Marcin Prasał, Helena Rozmus, Jacek Trudnos i Robert Wielgopolan, pozytywnie zaopiniowała i przyjęła sprawozdanie ZOZ za 2020 rok.

Problemy związane z funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia w czasie zagrożenia epidemicznego, będą zapewne wymagały podejmowania zdecydowanych kroków ze strony dyrekcji ZOZ. Jak pokazują osiągnięte wyniki finansowe i dotychczasowa działalność, konecki szpital spełnia oczekiwania mieszkańców naszego powiatu, dotyczące poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia.

Adam Kubka