niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Wystawa pt. „Marszałek Stanisław Małachowski - Konecki ojciec Konstytucji 3 Maja”, jest już dostępna w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej. Przygotowana została przez Starostwo Powiatowe w Końskich dla uczczenia 230. Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Po raz pierwszy została zaprezentowana w dniu 1 maja podczas Powiatowego Rajdu Rowerowego – z wizytą u Marszałka Małachowskiego –  w Białaczowie oraz w Petrykozach w kościele Św. Doroty, następnie 3 maja przed kolegiatą Św. Mikołaja w Końskich. Na trzydziestu planszach zaprezentowane zostały postacie i wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Najważniejszą postacią pozostaje jednak, związany z konecczyzną Marszałek Sejmu Wielkiego – Stanisław Małachowski.

Celem ekspozycji jest przybliżenie nie tylko samego dzieła Konstytucji, ale i postaw tych, którzy współuczestniczyli w jego tworzeniu lub byli świadkami tego procesu. Wystawa doskonale wpisuje się w działania związane z przyjęciem Uchwały przez Sejm z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 - Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Mamy nadzieję, że zgromadzony materiał pozwoli zrozumieć dylematy, przed jakimi stawali obywatele w dobie upadku i próby reform Rzeczypospolitej, a także zachęci Państwa do poszukiwania odpowiedzi na te historyczne pytania. Niniejszą wystawę przygotowali: pod względem merytorycznym Marian Wikiera, pod względem graficznym Krzysztof Rusin.

Link do wystawy – (plik.pdf) – 35 mb