niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W związku ze znoszeniem i łagodzeniem kolejnych obostrzeń można rozpocząć planowanie rodzinnych wyjazdów weekendowych, jak również wypraw wakacyjnych w szerszym gronie. Oprócz wspaniałych warunków przyrodniczych, powiat konecki może się poszczycić licznymi zabytkami techniki, stanowiącymi integralną część świętokrzyskiego dziedzictwa kulturowego.

Starosta Konecki - Grzegorz Piec, w towarzystwie naczelnika Wydziału Promocji i Kultury - Mariana Wikiery, odwiedził i ocenił stan przygotowania powiatowej instytucji kultury Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu do zbliżającego się sezonu. Jak stwierdził Maciej Chłopek - dyrektor obiektu, na gości odwiedzających tę placówkę, w najbliższym sezonie czekać będzie wiele nowości i udogodnień. Zwiedzanie odbywać się będzie według nowego regulaminu, uwzględniającego obowiązujące wymogi sanitarne, a na gości czekają nie tylko zabytkowe urządzenia, ale również estetyczne otoczenie i infrastruktura uprzyjemniająca pobyt na terenie ZZH w Maleńcu. Bardziej szczegółowe informacje przekazane przez dyrektora przedstawimy w kolejnym materiale.

Dla sympatyków aktywnego spędzania czasu i pasjonatów dawnej techniki, istotna jest również możliwość zwiedzenia innych obiektów tego typu, jak np. w Sielpi, czy w Starej Kuźnicy. Po wizycie w Maleńcu Starosta Konecki odwiedził też zabytkową kuźnię, położoną malowniczo nad stawem dostarczającym niegdyś wody do napędu miechów i młota. Ten będący obecnie w zarządzie NOT Oddział Muzeum Techniki w Warszawie zabytek, pozostaje nieco zapomniany, a dostępność i możliwość zwiedzenia wnętrza oraz zobaczenia zabytkowych urządzeń mocno ograniczona. Stan obiektu wymaga poniesienia sporych wydatków finansowych, by przywrócić mu dawny stan i sprawność, ale niewątpliwie jest to ważny punkt na trasie turystycznych wypraw pasjonatów zabytków techniki – jak zgodnie stwierdzili Starosta Konecki i naczelnik Wydziału Promocji.

Opracował: Adam Kubka