niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich, jaki odbył się w Wielki Czwartek, zapadła decyzja o znaczącym dofinansowaniu zakupów sprzętu medycznego przez konecki szpital. Była to odpowiedź na dwa wnioski przedłożone przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej - Wojciecha Przybylskiego. Pierwszy wniosek z 31 marca br. zakładał pokrycie, przez organ założycielski - czyli Powiat Konecki, wkładu własnego szpitala do projektu współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 229 897 zł., w ramach 1,3 mln zł. przyznanych wcześniej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla ZOZ-u w Końskich. Drugi wniosek z 1 kwietnia dotyczył wsparcia finansowego w związku sytuacją epidemiologiczną i złożoną wcześniej deklaracją Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca. Łącznie obydwa wnioski rozpatrzono pozytywnie, a opiewały one na niebagatelną kwotę 706 169 zł.!

Warto wiedzieć, że przedstawione zakupy w obu tych wnioskach mają stanowić: aparat ultrasonograficzny (w cenie 209 900 zł.), aparat do znieczulenia (za 185 760zł.), dwa aparaty sztucznej nerki (za 80 612 zł.), cztery respiratory w kwocie 60 000 zł., dwa aparaty USG 4-głowicowe (za 62 850 zł.), dziesięć pomp infizyjnych jednostrzykawkowych wraz z wyposażeniem (za 7 533 zł.), dwa defibrylatory typu Life pack 20-kpl (15 455 zł.), dziesięć kardiomonitorów (za 28 950 zł.), aparat RTG przyłóżkowy (za 43 800 zł.), tester medyczny – symulator parametrów życiowych (za 5 477 zł.) oraz pięć ssaków elektrycznych w kwocie 5 832 zł.

Żeby wymieniony sprzęt, w tych trudnych czasach epidemii, mógł jak najszybciej zasilić miejscowy szpital, decyzja Zarządu o wsparciu zwłaszcza drugiego z tych wniosków w wysokości blisko pół miliona zł., staję się wymownym aktem. Stąd nastąpiło wpisanie, w ramach dotacji celowych, powyższych wydatków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.

Opracował: Marian Wikiera