niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Zanim podamy zwycięzców, przedstawiamy Państwu prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe, które ukazywały się od 30 marca do 10 kwietnia 2020.

I. 8 Gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Słupia Konecka, Stąporków,

II. Koło Wodne,

III. 35 radnych,

IV. Pałac Małachowskich, Tarnowskich, ul. Partyzantów,

V. Danuta Leśniewicz, Bogdan Soboń,

VI. Bł. Ks. Kazimierz Sykulski,

VII. Św. Jan Nepomucen,

VIII. Stefan Mydlarz,

IX. 3 z wymienionych (Furmanów, Niekłań, Stąporków, Czarna, Wąsosz, Małachów, Sielpia, Jacentów, Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Maleniec, Machory, Kołoniec),

X. Miejscowość Czarna,

XI. Gmina Stąporków,

XII. Miasto Końskie,

XIII. Miejscowość Fałków,

XIV. Ród Małachowskich,

XV. Drzewiczka,

XVI. Kamienna Wola,

XVII. papier, Papiernia,

XVIII. „Robot”,

XIX. Stacja Kolejowa Niekłań,

XX. Wojciech Durek.

Miło nam zakomunikować, że walka i rywalizacja czasowa pomiędzy uczestnikami konkursu dostarczyła sporo emocji. Wszyscy uczestnicy byli niezwykle zaangażowani, czego im serdecznie gratulujemy. O to zwycięzcy Konkursu w poszczególnych dniach:

30 marca 2020 - Karol Leśniak,

31 marca 2020 - Marta Cholewa,

1 kwietna 2020 - Małgorzata Dąbrowska,

2 kwietnia 2020, 6 kwietnia 2020, 8 kwietnia 2020, 9 kwietnia 2020, 10 kwietnia 2020 – Mateusz Mazur,

3 kwietnia 2020, 7 kwietnia 2020 - Dorota Kaczor,

7 kwietnia 2020 - Dominika Grzegorczyk

Po 10 dniach rywalizacji Komisja Konkursowa przygotowała zestawienie punktów.

O to Klasyfikacja Ogólna:

1. MATEUSZ MAZUR 560

2. KAROL LEŚNIAK 465

3. DOMINIKA GRZEGORCZYK 460

3. DOROTA KACZOR 460

4. EWA FERENS 423

5. KLAUDIA WŁODARSKA 170

6. MAŁGORZATA DĄBROWSKA 145

7. MARTA CHOLEWA 100

8. MARCIN MATYNIA 88

9. HUBERT KOSMA 50

9. B. KUPIS 50

10. BARTOSZ POPIELSKI 40

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w Konkursie oraz wykazaną wiedzę. Gratulujemy!

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu Laureaci w poszczególnych dniach otrzymują nagrodę w postaci książki o tematyce regionalnej. 10 najlepszych według przedstawionej klasyfikacji ogólnej zostanie stosownie uhonorowanych, a Zwycięzca otrzyma Puchar Starosty Koneckiego.

Ponadto wszyscy otrzymają Dyplom za udział w Konkursie.

Formę, miejsce i czas wręczenia nagród uzgodnimy drogą mailową z uczestnikami konkursu.

Życzymy wytrwałości i zdrowia.

Komisja Konkursowa w składzie:

Marian Wikiera - Przewodniczący

Krzysztof Rusin - Członek

Mariusz Słowiński - Członek