niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 20 lutego kolegiatę Św. Mikołaja w Końskich wypełnili leśnicy, przedstawiciele firm związanych z gospodarką leśną i goście zaproszeni na uroczystości 60-tej rocznicy powstania Nadleśnictwa Barycz. Uroczystą Mszę Św. odprawioną z tej okazji celebrował i homilię wygłosił biskup Henryk Tomasik. Rangę wydarzenia podkreślała także obecność pocztów sztandarowych z RDLP w Radomiu, Nadleśnictwa Barycz oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Szczególnego charakteru liturgii nadał Zespół Sygnalistów Myśliwskich z RDLP w Radomiu, który uświetnił także następną część uroczystości odbywającą się w sali bankietowej „Astoria”, tworząc odpowiednią oprawę muzyczną przy wręczaniu nagród i przemówieniach zaproszonych gości.

Życzenia na ręce Nadleśniczego Wojciecha Bomby złożyli: Senator RP Jacek Włosowicz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, przedstawiciele władz powiatowych: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członkowie zarządu Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik, reprezentujący radnych powiatowych Robert Plech oraz włodarze gmin.

W swoich wystąpieniach wszyscy akcentowali znaczenie gospodarki leśnej i troskę pracowników Lasów Państwowych o dobro narodowe jakim są polskie lasy. Andrzej Matysiak szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zaakcentował z kolei duże znaczenie dobrej współpracy z władzami samorządowymi i lokalną społecznością. Wszyscy obecni na uroczystości samorządowcy oprócz życzeń i słów uznania dla pracy leśników, przekazali specjalnie na tę okazję przygotowane upominki. Zgromadzeni zapoznali się z genezą powstania Nadleśnictwa Barycz oraz bogatą historią tych terenów. Oficjalną część uroczystości 60- lecia powstania Nadleśnictwa Barycz zakończyły występy artystyczne młodych wykonawców i zespołu ludowego „Korniczanka”.

Opracował: Adam Kubka