niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę 22 lutego 2020 r w gościnne progi ZSP Nr 1 w Końskich zawitało 29 Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Koneckiego, aby wziąć udział w Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Powiat ze Smakiem”. Inicjatorką tego wydarzenia była Justyna Rupniewska – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Sworzycach. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Końskich pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Oprócz przedstawicieli Kół, swoją obecnością zaszczycili: Posłowie RP Agata Wojtyszek, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Wojciechowski oraz Marzena Okła-Drewnowicz - jednocześnie Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Regionu Świętokrzyskiego, Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski, Tadeusz Jakubowski - Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Kielcach, Jerzy Pośpiech – Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Marlena Banasik - Kierownik Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Końskich wspólnie z zastępcą Justyną Kubicką oraz Anną Serwatko, Ewelina Markowicz p.o. Kierownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Końskich, Anna Leżańska - Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego, Jarosław Kaczmarek - Wiceprezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Oczywiście nie zabrakło gospodarza i organizatora Grzegorza Pieca - Starosty Koneckiego wraz z małżonką, Zbigniewa Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Powiatu, Jolanty Pacochy oraz Łukasza Kubki - Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Jarosława Staciwy Członka Zarządu wraz z małżonką, Zbigniewa Sadorskiego Sekretarza Powiatu, Radnych Rady Powiatu, Jacka Werensa - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Beaty Jakubowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich.

Na Przegląd przybyli również Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, Robert Wielgopolan - Wójt Gminy Słupia Konecka, Mirosław Wilk - Przewodniczący Rady Gminy Słupia Konecka, Jerzy Duda – Zastępca Wójta Gminy Smyków, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich, a także konecka radna Ewa Samson.

Było to pierwsze wspólne spotkanie Kół z naszego powiatu i pierwsze w województwie takie wydarzenie, będące wspólną okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć, wymiany doświadczeń i wspaniałej zabawy. Panie prezentowały swoje specjały, na specjalnie przygotowanych stoiskach, które były oznaczone okazjonalnymi, ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe płytkami ceramicznymi.

Część artystyczną spotkania poprowadzili: Justyna Rupniewska i Mariusz Słowiński, a ubarwili swoimi występami: solistka pani Bożena Zielińska, zespoły „Królewiaczki” i „Smykowia”.

Przegląd okazał się prawdziwym festiwalem kulinarnym i wyjątkową imprezą integracyjną. Wydarzenie to służyło propagowaniu oraz promowaniu kultury ludowej i jej tradycji. Zaproszeni goście byli mile zaskoczeni, jak podkreślał Wojewoda, bogactwem, różnorodnością i smakiem wszystkich potraw, które znalazły się na 29 stoiskach. Przegląd nabrał świętokrzyskiego akcentu, który nadał poseł Krzysztof Lipiec intonując pieśń „Da Ty moja Góro, Ty moja Łysico”.

Oprócz degustacji potraw, rozmów i prezentacji poszczególnych Kół zaproszeni goście bawili się wspólnie tańcząc i śpiewając w radosnej atmosferze. Jesteśmy przekonani, że ta wspaniała inicjatywa rozpocznie serię wspólnych spotkań Kół Gospodyń Wiejskich.

Opracowali: Agnieszka Krakowiak, Mariusz Słowiński