niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 7 lutego  gościł z krótką wizytą w Końskich Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Na spotkaniu w starostwie powiatowym, w którym uczestniczyli: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i członek zarządu Jarosław Staciwa poruszono kwestie związane z Funduszem Dróg Samorządowych oraz zasady współpracy i zakres pomocy władz wojewódzkich w realizacji planowanych inwestycji powiatowych.

Opracował: Adam Kubka