niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To już stały element działalności samorządowej, kiedy na początku nowego roku kalendarzowego spotykają się wszyscy samorządowcy z terenu powiatu koneckiego, aby dokonać podsumowań i podziękować za współpracę. Tegoroczne Spotkanie Noworoczne odbyło się tradycyjnie na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, a poprowadzili je: Beata Jakubowska i Krzysztof Stachera. „Osiem Gmin Jeden Powiat”, to symboliczne hasło, które powtarzane było, co najmniej kilka razy podczas spotkania, zachęcając jednocześnie wszystkie gminy, do dalszej współpracy na rzecz mieszkańców naszego Powiatu.

Na zaproszenie samorządu powiatu koneckiego odpowiedziało bardzo wielu gości, wśród których znaleźli się miedzy innymi posłowie, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, reprezentujący również samorządy: konecki, opoczyński, włoszczowski, tomaszowski i skarżyski, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.

„Osiem gmin jeden powiat, odnosi się w sposób dosłowny, ale i symboliczny do szeroko rozumianej jedności w samorządzie, w jego działaniu i wytyczaniu celów, planów oraz zamierzeń, w codziennej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. To, co nas łączy, to nie tylko przeszłość, ale przede wszystkim teraźniejszość, czyli to co tu i teraz, wspólna przyszłość, ta odległa i ta bliska. Dlatego nie możemy żałować czasu i zaangażowania” – podkreślał podczas uroczystego otwarcia Grzegorz Piec – Starosta Konecki.

„To dobry czas i miejsce, by podziękować Państwu za pracę w roku ubiegłym. Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą i apelem, abyśmy przy podejmowaniu decyzji, dotyczących bezpośrednio naszych mieszkańców brali pod uwagę ich trudne sprawy, z którymi się do nas zwracają. Niech, ta ciężka praca jaką Państwo wykonujecie, dawała wam satysfakcję i zadowolenie” – podkreślał Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

W podobnym tonie, w imieniu całego samorządu powiatu koneckiego wypowiadali się: Dorota Łukowska – Burmistrz Stąporkowa oraz Piotr Gonerka – Przewodniczący Rady Gminy w Fałkowie.

„Polityka jest dla wszystkich, a my w tym co robimy, musimy przede wszystkim widzieć relacje międzyludzkie” - zaznaczał Poseł na Sejm RP – Andrzej Szejna.

„To praca wymagająca wiele wyrzeczeń, jak również 24 godzinnej dyspozycyjności. Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę, bo tam gdzie współpraca, są dobre wyniki” - podkreślał Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Mariusz Gosek.

„Bycie samorządowcem na pewno nie jest łatwe – mówiła Poseł na Sejm RP Marzena Okła – Drewnowicz, która jednocześnie życzyła wzajemnej współpracy i integracji we wszelkiej działalności na rzecz szeroko pojętego samorządu.

Za szczególną rolę w promowaniu Powiatu Koneckiego władze samorządowe postanowiły wyróżnić następujące osoby i organizacje: poetkę -Janinę Malicką, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Gowarczowie, na czele z jej liderem - Januszem Bieleckim, utalentowanego lekkoatletę - Kamila Ocetka, trenera i jednocześnie wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego - Tomasza Domagałę, przedstawicieli Uniwersytet Trzeciego Wieku, których w tym dniu reprezentowały: Jolanta Rydzewska, Teresa Dunajska i Grażyna Chwałek, Mariana Adamczyka – regionalistę i historyka, autora miedzy innymi - „Czermno i okolice”, „Lipa i Ruda Maleniecka. Zarys dziejów od XV do połowy XX wieku”, Sławomira Kołodziejczyka – dobrze już znanego Konecczanom nauczyciela z ZSP nr 1 w Końskich, który pomaga w realizacji pasji i zamiłowań uczniom o zainteresowaniach konstruktorskich, nauczyciela z ZSP nr 1 w Końskich - Witolda Fitasa – opiekuna klas mundurowych, angażującego się w bardzo wiele przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze patriotycznym, Zespół „Królewiaczki” - który skupia wokół siebie młode talenty wokalne, zdobywając sukcesy i uznanie zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego, jak i poza nim, Stowarzyszenie Historyczne „Pasja” - szukające również zaginionych skarbów, w tym miedzy innymi  zaginionego depozytu w Sielpi oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych - „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego” z Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, która na czele z dyrektorem placówki – Maciejem Chłopkiem z wielkim zaangażowaniem przypomina nam, o tym co „minęło”, ale też dzięki ich pasji nie zostanie zapomniane.

Piątkowe wydarzenie, artystycznie uprzyjemniały występy muzyczne Zespołów: „Smykowia” i „Królewiaczki”.

Na zakończenie Starosta Konecki – Grzegorz Piec oraz Justyna Rupniewska – reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach poinformowali przybyłych gości, że już niedługo, bo 22 lutego 2020 roku na terenie ZSP nr 1 w Końskich, odbędzie się I Powiatowy Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, na który zgłosiło się już 30 takich Kół, z terenu naszego powiatu. Zapowiada się ciekawe widowisko kulinarne, na którym z pewnością nie zabraknie różnorodność potraw i smaków.

Opracował: Paweł Kubiak