niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Zgodnie z zapowiedziami Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca, w dniu 28 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Końskich miała miejsce blisko 2. godzinna wideokonferencja z Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, Michałem Przymusińskim, który bezpośrednio nadzoruje wdrażanie projektu rządowego PORTAL GOV.PL. W spotkaniu online udział wzięli włodarze i przedstawiciele samorządów gmin z powiatu koneckiego oraz Starosta Konecki - Grzegorz Piec wraz ze współpracownikami.

Podczas rozmów przedstawiono ofertę udziału samorządów gmin z obszaru powiatu w projekcie pilotażowym Ministerstwa Cyfryzacji. Portal GOV.PL jest głównym serwisem polskiego rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z całą administracją publiczną. Przypominamy, że ofertę współpracy z Ministerstwem w zakresie rozwoju serwisu GOV.PL przyjął niedawno, w imieniu samorządu powiatu, Starosta Konecki.

Jak podkreślał dyrektor Przymusiński oraz przedstawiciele zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, strategicznym celem Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze e-administracji samorządu terytorialnego jest tzw. Cyfrowy Samorząd posiadający nowoczesne, bezpieczne i efektywne kosztowo narzędzia, ściśle dopasowane do potrzeb lokalnej społeczności i samorządowców. Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje zapewnienie kompleksowego wsparcia tych działań. Dzięki udziałowi samorządów w projekcie mogą zostać rozwiązane podstawowe problemy użytkownika (mieszkańca), które występują w relacjach z administracją, takie jak:

  • brak spójności prezentowanych treści, ich zróżnicowana jakość i dostępność cyfrowa,
  • duża czasochłonność i trudność w odnalezieniu potrzebnej informacji,
  • trudny język w wielu informacjach lub opisach usług,
  • trudność dostosowania wielu rozproszonych systemów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Samorządy otrzymają również wsparcie w postaci badań potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie serwisów informacyjnych i usługowych, szkoleń dla pracowników i narzędzia wspomagające tworzenie przystępnych dla każdego treści.

Powiat Konecki ma być pierwszym w Polce powiatem, który będzie wdrażał to rozwiązanie.

Opracował: Radosław Lachowski