niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 28 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące proces ożywienia społeczno - gospodarczego powiatu koneckiego. W spotkaniu uczestniczyli: starosta konecki - Grzegorz Piec, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda Maleniecka, Jarosław Pawelec - wójt gminy Smyków, Krzysztof Bajor – z-ca wójta gminy Fałków, Przemysław Janiszewski - pełnomocnik burmistrza MiG Końskie, dyrektor PCPR - Urszula Przygodzka i reprezentanci jednostek sektora polityki społecznej.

Inicjatorem spotkania był zespół ekspertów z Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi założeniami projektu i ustalili terminy pierwszych warsztatów animacyjnych w siedzibie starostwa koneckiego.

Opracował: Adam Kubka