niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Ostatnia niedziela czerwca br. była dniem szczególnym dla Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W tym dniu odbyła się już cykliczna impreza pod hasłem „Dni Otwarte”. Podczas jubileuszowego 10 wydania imprezy nie zabrakło licznych wystawców zarówno bydła mlecznego, jak i mięsnego. Można było podziwiać wspaniałe okazy trzody chlewnej, królików i owiec, a także kaczek, kur, gęsi i ślimaków. Wydarzeniu przewodniczył Jarosław Mostowski – dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, który podziękował wszystkim wystawcom i gościom za obecność, podkreślając jednocześnie wysoki poziom prezentowanych zwierząt, który świadczy także o wysokim zaangażowaniu hodowców.

Krowa Nirwana z hodowli w Michałowie otrzymała tytuł Superchampiona tegorocznej Wystawy. Zaszczytny tytuł odbierali Jerzy i Urszula Białobiokowie – dyrektor i główny hodowca. Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymał – Zdzisław Wiklak, który prowadzi gospodarstwo i masarnię „Pod Lasem” w Kapałowie. Samorząd powiatu koneckiego w tym dniu reprezentował Bogdan Soboń – starosta konecki, który podkreślił wysoki poziom prezentowanych hodowli, dziękując jednocześnie rolnikom i hodowcą za ich wysiłek i trud wielomiesięcznej, a nawet wieloletniej ciężkiej pracy. Wśród licznych gości nie zabrakło przedstawicieli władzy ustawodawczej jak i wojewódzkiej.