niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Nowoczesna medycyna nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie dobry sprzęt medyczny. Usprawnia on pracę lekarzy, umożliwia szybką diagnozę i skraca proces leczenia pacjentów. Rada Powiatu Koneckiego zwróciła uwagę na konieczność wyposażenia Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w nowe urządzenia medyczne. Uchwałą NR X/59/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.XI. 2019 r. przyznano dotację celową, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, w łącznej kwocie 642 000 zł.

Dofinansowanie pozwoli na zakup angiografu wraz z kosztem montażu w kwocie 414 000zł., aparatu USG do badań naczyniowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiografii za 140 000 zł., oraz videogastroskopu dla Oddziału Gastroenterologii za 88 000 zł.

Angiograf ,to podstawowe narzędzie pracy oddziałów kardiologii inwazyjnej i oddziałów leczenia chorób tętnic obwodowych. Jest to sprzęt medyczny, służący do wizualizacji naczyń krwionośnych. Dzięki niemu  można wykryć i określić rodzaj zmian patologicznych w obrębie naczyń.  Jest on niezbędny do wykonywania takich zabiegów jak: koronarografia i angioplastyka. To właśnie dzięki angiografowi lekarze mogą sprawnie realizować procedury ratujące życie pacjentów z zawałem serca. Niezbędnym urządzeniem medycznym jest też aparat USG. Badanie aparatem USG należy do podstawowych badań przeprowadzanych w celach diagnostycznych. Jest  bezpieczną i nieinwazyjną metodą obrazowania wnętrza ciała. Z kolei Oddział Gastroenterologii wzbogacony zostanie o nowy videogastroskop. To precyzyjne urządzenie medyczne służy do diagnostyki schorzeń układu pokarmowego m.in.: chorób wrzodowych żołądka i dwunastnicy, raka żołądka, nadżerek, choroby refluksyjnej.

Wsparcie finansowe ze strony władz powiatu podniesie jakość świadczenia usług medycznych koneckiego ZOZ-u.

Opracowanie: Agnieszka Krakowiak