niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

1 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Symboliczną wstęgę wspólnie przecinali: Bogdan Soboń – starosta konecki, Tomasz Sot – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Krzysztof Kuszewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, oraz Edward Haładaj – główny inspektor Lasów Państwowych. Podczas otwarcia nie zabrakło mszy świętej, oraz tematycznych prezentacji, wystaw i prelekcji dotyczących zarówno historii jak i gospodarki leśnictwa w naszym regionie.

W przyszłości Nadleśnictwo Ruda Meleniecka w swych planach ma w swoim najbliższym otoczeniu stworzyć również ścieżki dydaktyczno – edukacyjno – przyrodnicze. Każdy z obecnych na uroczystości mógł po zakończeniu części oficjalnej zwiedzić nowo otwarty budynek zapoznając się z jego strukturą organizacyjną. Wśród obecnych w tym dniu nie zabrakło posłów na Sejm RP, przedstawicieli marszałka województwa świętokrzyskiego, oraz licznych samorządowców powiatu koneckiego. Statuetkami Jodły Świętokrzyskiej w tym dniu zostali wyróżnieni: Bogdan Soboń – starosta konecki, Edward Haładaj - główny inspektor Lasów Państwowych, oraz Krzysztof Kuszewski - nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Uroczystości towarzyszył w tym dniu także festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, gdzie na wszystkie dzieci czekały liczne atrakcje.