niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

20 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się szósta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:00 sesję otworzyła Dorota Duda - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie treści opinii prawnej dotyczącej wybrania przez Radę Powiatu w Końskich w dniu 23 listopada 2018 roku trzyosobowego Zarządu Powiatu w Końskich.
  4. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Końskich w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami wszystkich instancji w zakresie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Świętokrzyskiego i Prezesa Rady Ministrów dotyczących Rady Powiatu w Końskich.
  5. Zakończenie obrad VI sesji Rady Powiatu.