niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 8.05.2018r. od godziny 9:00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w składzie nadkomisarz Grzegorz Michorek, aspirant Marcin Wąsik, młodszy aspirant Łukasz Morka przeprowadzali egzamin praktyczny na kartę rowerową, który odbywał się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Końskich. W egzaminie udział wzięli zarówno uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, jak również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli.

 

Egzamin ten wpisuje się w XIII Koneckie Dni Profilaktyki. W przeprowadzonych działaniach uczestniczyli funkcjonariusze KPP w Końskich, jak również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uczniowie zdający egzamin pokonywali tor przeszkód, który wymagał od nich odpowiedniej koncentracji oraz musieli wykazać się wiedzą z zakresu zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Każdy, kto przystąpił do egzaminu, otrzymał kamizelkę odblaskową oraz odblask na rękę. Uczniowie wzięli udział w prelekcjach prowadzonych przez starszego sierżanta Piotra Przygodzkiego oraz  Marcina Szyposzyńskiego przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, gdzie tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w Internecie, ale także odpowiedzialność prawna nieletnich; hejt i mowa nienawiści, czy szeroko rozumiany zdrowy tryb życia. W działaniach uczestniczyło 118 uczniów.

„Chciałbym, abyście wyjeżdżając na ulicę zawsze używali tych elementów odblaskowych, aby inni uczestnicy ruchu drogowego mogli was dostrzec odpowiednio wcześnie” - przestrzegał, prosząc jednocześnie o rozwagę, Grzegorz Michorek - nadkomisarz z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Końskich.

„Dziś, będąc pod opieką profesjonalistów, macie wspaniałą okazję, żeby zweryfikować swą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego. To niezwykle ważne, aby będąc bezpośrednimi uczestnikami ruchu drogowego być wyposażonym w odpowiednią wiedzę, która z pewnością pozwoli bezpiecznie pokonywać określone odległości” - podkreślała Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego.