niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek w dniu 28 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się kolejna Edycja wykładów „Lekcji o samorządzie pn. Partycypacji obywatelskiej - czyli udział obywateli w tworzeniu samorządności na różnych poziomach życia społecznego”. Na zaproszenie do Starostwa Powiatowego przyjechał i dyskusję prowadził Marek Jarco, przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Licznie przybyłą grupę uczniów z I LO im. Komisji Edukacji Narodowej oraz II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich wraz z opiekunami przywitali: Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan Soboń – starosta konecki, Dorota Duda członek Zarządu Powiatu Koneckiego oraz Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia. Lekcję rozpoczęto od omówienia roli samorządów wszystkich szczebli w realizacji zadań publicznych, a także samodzielnego wykonywania pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym.

Przypomniano proces wdrożenia reformy ustrojowej państwa z 1998 roku i wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, zapoczątkowanego w 1990 roku, kiedy to reaktywowano samorząd na szczeblu gminnym. Zwrócono uwagę na znaczenie samorządu w życiu społeczności lokalnych, które otrzymały skuteczne narzędzia do realizacji zadań publicznych poprzez bezpośredni udział w sprawowaniu władzy na różnych szczeblach. Podczas spotkania padało wiele pytań dotyczących zarówno samego samorządu, jak również pełnienia funkcji starosty. Bogdan Soboń – starosta konecki udzielił wyczerpującej informacji na temat funkcjonowania całego Starostwa Powiatowego w Końskich.